คุณครูนิตา

นพ.สืบสันต์ สิงหภักดี
(ผู้รับใบอนุญาต)

นายอัษฎากร ศุภกิจ
(ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและการบริหาร )

 

นางพัชรพร ศุภกิจ
(ที่ปรึกษาฝ่ายวิชการและการบริหาร)

 

นางสาวนันทพร นิลพานิช
(ผู้อำนวยการ)  

 

นางสาวสุภาวดี รื่นรมย์
(ผู้จัดการ)

 
อนุบาล 1

นางสาวเจนจิรา บดีรัฐ (ครูปลา)

 

นางสาววราภรณ์   วงศ์คำมา (ครูเอ๋)

       
อนุบาล 2

นางสาวอารีรัตน์ บุญรอด (ครูเหมียว)

 

นางสาวเมขลา ช่วยสุรินทร์ (ครูใหม่)

  นางวิชุดา เทศทิม (ครูวิ)

     
อนุบาล 3/1

นางสาวคนึงนิตย์ ประสิทธิเขตรกิจ (ครูเล็ก)

 

นางสาวพรพรรณ ภาคีพันธุ์ (ครูอ้อย)

       
อนุบาล 3/2

นางอำไพ พุฒคง (ครูสาว)

           
เตรียมอนุบาล

นางสาวธนพรรณ รุ่งเรือง (ครูโจ้)

 

 

 

       
ธุรการ

นางสาวสุขศรี ชมเพลินใจ (ครูนิด)