หยุดวันจักรี

โรงเรียนหยุดที่ 5 พฤษภาคม 2559เนื่องจากเป็นวันจักรี ค่ะ