หยุดวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหยุด

เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชาค่ะ