ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ โรงเรียนได้จัดให้เป็นวันประชุมผู้ปกครอง (อ.1)

ท่านผู้ปกครองท่านใดสะดวกสามารถมาร่วมประชุมผู้ปกครองได้นะคะ ^^