จัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนอนุบาลนิตาจัดกิจกรรมวันแม่ วันที่  10  สิงหาคม  2559

เริ่มเวลา  9.30 น.  ค่ะ ^^