จัดกิจกรรมปีใหม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมปีใหม่วันที่ 29 ธันวาคม 2559