โรงเรียนหยุดเทศกาลปีใหม่

โรงเรียนหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560

เปิดเรียน วันที่ 4 มกราคม 2560