หยุดวันครู 16 ม.ค. 60

วันครู วันที่16 มกราคม 25560  โรงเรียนหยุด 1 วัน ค่ะ