หยุดสงกรานต์ 13-14 เมษายน 2560

โรงเรียนหยุดวันที่ 13-14 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ หยุดเรียนเปงเวลา 2 วันค่ะ