หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 17 เมษายน 2560

วันที่ 17 เมษายน 2560  โรงเรียนหยุดชดเชยวันสงกรานต์  1 วันค่ะ