ไหว้ครู (15 มิย. 60)

วันนี้15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

ผู้ปกครองเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน มาให้น้องๆด้วยนะคะ