ประชุมผู้ปกครองน้องอนุบาล 1 (25 มิ.ย. 256)

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อที่ท่านผู้ปกครองจะได้ทราบถึงระบบการเรียน การสอน

และสามารถซักถามสนทนาร่วมกับคุณครูประจำชั้นของน้องๆชั้นอนุบาล1 ได้ค่ะ