หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (10 ก.ค.60)

วันจันทร์ ที่10 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากชดเชยวันอาสฬบูชาค่ะ