จัดกิจกรรมวันแม่ 10 สิงหาคม 2560

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 นะคะ