หยุดชดเชยวันแม่ (14 สิงหาคม 2560)

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหยุดชดเชย 1 วัน เนือในวันแม่ค่ะ