ทัศนศึกษา (18 สิงหาคม 2560)

โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560  )

โดยรถจะออกจากโรงเรียนเวลา 08.20 น

ให้นักเรียนแต่งกายชุดพละนะคะ

Best Replica Watches PayPal