ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ค่ะ