เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2   วันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 ค่ะ