หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียนหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ค่ะ