ทำบุญปีใหม่(วันที่ 28/12/2560)

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ วันที่ 29/12/60