กิจกรรมวันพ่อ ( 4 ธันวาคม 2560)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ค่ะ