โรงเรียนหยุดชดเชยวันปีใหม่ (1-2 ม.ค.61)

โรงเรียนหยุดชดเชยวันปีใหม่ วันที่ 1-2 มกราคม 2561 

เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 นะคะ