โรงเรียนหยุด (16 ม.ค. 61)

 วันที่ 16 มกราคม 2561  โรงเรียนอนุบาลนิตาหยุดเรียน 1 วัน  

เนื่องจากเป็นวันครู ค่ะ 

 

คำขวัญวันครู  "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"