กีฬาสี (12 ม.ค.61)

โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี วันที่ 12 มกราคม 2561  Knock Off Watches

เพื่่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง...ให้นักเรียนๆได้เรียนรู้ การแพ้ ชนะ และอภัย

ในการแข่งขันกีฬา...ผู้ปครองท่านใดสะดวกขอเชิญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ