โรงเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 อ.1 - อ.2 (3 มี.ค. 61)

โรงเรียนอนุบาลนิตาปิดภาคเรียนที่ 2  วันที่ 3 มีนาคม 2561 ค่ะ