หยุดวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)

โรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา

เปิดเรียนตามปกติ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ค่ะ

 

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6)