กิจกรรมไหว้ครู ( 21 มิถุนายน 2561)

โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่21 มิถุนายน 2561 ค่ะ