หยุดชดเชย (30 ก.ค. 61)

โรงเรียนหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเข้าพรรษา ค่ะ