กิจกรรมวันพ่อ(4 ธ.ค.61)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ค่ะ