หยุดเรียน 1 วัน (5 ธ.ค.61)

โรงเรียนหยุดวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ค่ะ