หยุดวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค.62)

โรงเรียนหยุด 1 วันค้่ะ