หยุดวันครู (16 ม.ค.62)

โรงเรียนหยุด1 วันที่ 16 มกราคม 2562 ค่ะ  เนื่องจากเป็นวันครูค่ะ