หยุดวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนอนุบาลนิตาปิดทำการ

เนื่องจากวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

ตั้งแต่วันที่  31 ธันวาคม  2557  ถึง  2 มกราคม  2558

เปิดทำการ  5  มกราคม  2558

http://www.hostko.co.uk/