งานวันเด็กและกิจกรรมกีฬาสี

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมภายใน

งานวันเด็กและกิจกรรมกีฬาสี  

มีการแข่งขันจากเด็กๆโรงเรียนนิตา