ปิดภาคเรียน อนุบาล3

อนุบาล3  ปิดเทอม  ภาคเรียนที่ 2

     ประจำปีการศึกษา ปีที่ 2557

พร้อม  จัดงานรื่นเริงวันปิดภาคเรียน