วันสงกรานต์หยุด 13-15 เม.ย.58**

วันจันทร์ที่ 13 -  วันพุธที่ 15   เมษายน 2558  

          โรงเรียนหยุด รวม 3 วัน 

            เนื่องในวันสงกรานต์