วันหยุดพิเศษ

วันหยุดพิเศษ   

ตามประกาศจากรัฐบาล

(   หยุดต่อเนื่อง  )  เนื่องด้วยวันที่  5  พฤษภาคม   2558  ตรงกับวันฉัตรมงคล

โรงเรียนปิดทำการ  1  วัน   รวม  2  วัน  ตั้งแต่วันที่  4 -  5   พฤษภาคม   2558