ทัศนศึกษา (ซาฟารีเวิลด์)

ทางโรงเรียนอนุบาลนิตาได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์

รถออกเวลาประมาณ 08.00 น. ค่ะ http://www.hot-classicbags.com/