จัดกิจกรรมวันพ่อ

 

ทางโรงเรียนอนุบาลนิตา ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในวันที่  3  ธันวาคม 2558 ค่ะ

เริ่มเวลา 09.30 - 10.00 น. เป็นต้นไปค่ะ