เพลงในหลวงในดวงใจ :: การแสดงวันพ่อ โดย น้องจ๊ะจ๋า และเพื่อนๆ

การแสดงวันพ่อ โดย น้องจ๊ะจ๋า และเพื่อน