หยุดชดเชยวันพ่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหยุดชดเชยวันพ่อค่ะ