หยุดวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียนหยุดวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคหรือฉันพี่ฉันน้อง