หยุดราชการพิเศษ

โรงเรียนหยุดในวันหยุดราชการพิเศษ 

เปิดเรียนตาปกติวันที่  11  ธันวาคม  2558

ขอบคุณคะ ^^