หยุดสิ้นปี

โรงเรียนหยุดสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2558