หยุดวันปีใหม่

โรงเรียนหยุดวันปีใหม่ 1 มกราคม 2559