งานวันวิชาการ

เป็นกิจกรรมจัดขึ้นภายในโรงเรียนจะมีซุ้มต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม