กิจกรรมท่องโลกกว้าง

กิจกรรมท่องโลกกว้าง..พาเด็กๆไปทำบุญที่วัดชลประทานให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ความสำคัญของวัดมีความสำคัญอย่างไรกับชาวพุทธ 

 

BlancPain Replica Watches