กิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยง (แผ่นดินไหว ไฟไหม้)

เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กๆเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเอง เวลาที่เกิดเหตุ เช่น แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้