เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 (อ.1 )

โรงเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อนุบาล 1  วันที่ 16 พฤษภาคม  2559 ค่ะ