เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ.2 และ อ.3)

โรงเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อนุบาล 2 และ อ.3  วันที่ 23 พฤษภาคม  2559 ค่ะ